Lek med engelsk i barnehagen

Forsiden Om engelskprosjektet Om oss Kurs Nyttige ressurser Kontakt oss

Engelsk i barnehagen var et treårig utviklingsprosjekt som startet opp høsten 2008 etter initiativ fra Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning i Oslo kommune. Gjennom årene har prosjektet vokst, og nærmere 30 barnehager med over 1000 barn deltok i prosjektet. Barnehagene har jobbet med å utvikle barnehagens språkmiljø og gi barna språkstimulering ved å introdusere barna for engelsk allerede i barnehagealder. Når det er engelsk som er valgt som fremmedspråk for å bidra til et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, er det blant annet fordi engelsk er vårt ”første andrespråk” i Norge. Engelsk ble introdusert gjennom lek og varierte aktiviteter, og prosjektbarnehagene brukte læreverket ”Learning English with Teddy” som en startpakke i prosjektet. Bamsen Teddy, som er en del av denne pakken, har blitt et symbol på engelsk i mange barnehager.

Følgende mål ble formulert som overordnede for prosjektet ”Engelsk i barnehagen”:
Bedre kvaliteten på innholdet i barnehagene
Oppfylle Rammeplanens intensjon om å skape et rikt og variert språkmiljø i barnehagen og ivareta barns rett til medvirkning
Styrke tilbudet om systematisk språkstimulering for barnehagebarn
La barna oppleve glede med språk
Heve de ansattes kompetanse når det gjelder pedagogisk arbeid og dokumentasjon

Resultatene fra prosjektet viser at felles erfaring med å lære et nytt språk fungerer som god språkstimulering og utvikler språklig bevissthet hos barna. Prosjektet har virket positivt på barnehagens språkmiljø og har bidratt til økt bevissthet blant barnehagepersonalet når det gjelder språkstimulering og språklæring.

Les mer om prosjektet:
Artikkelen i Aftenposten

Les artikkel i Lederne

Her kan du laste ned veilederen som vi har laget på grunnlag av prosjektet: