Lek med engelsk i barnehagen

Forsiden Om engelskprosjektet Om oss Kurs Nyttige ressurser Kontakt oss


Elena Tkachenko er førstelektor i norsk på Institutt for barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har utdannelse fra Statsuniversitetet i St. Petersburg og Universitetet i Oslo med faglig bakgrunn i lingvistikk, barns språkutvikling, norsk som andrespråk og flerspråklighet. Hun har skrevet flere fagbøker og vitenskapelige artikler i Norge og internasjonalt. Hun har vært faglig konsulent for prosjektet ”Engelsk i barnehagen” og er erfaren kursholder for barnehager, skoler og på vitenskapelige konferanser.


Åse Bakken er styrer i Gydas vei barnehage, i bydel Frogner i Oslo. Hun er utdannet førskolelærer fra Hamar Lærerhøgskole og har videreutdanning i pedagogisk veiledning, spesialpedagogikk, psykologi og prosjektledelse. Hun har 30 års erfaring fra barnehagearbeid og er engasjert i kompetanseutvikling for barnehageansatte i bydelen. Hun var en av to prosjektledere for ”Engelsk i barnehagen” i Oslo kommune i perioden 2008 – 2011.


Gro Ingunn Kaasa arbeider som seksjonsleder for barnehager i bydel Frogner i Oslo kommune. Hun er utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i 1987, og har videreutdanning innen spesialpedagogikk, pedagogisk veiledning og familieterapi. Hun var en av to prosjektledere for ”Engleks i barnehagen” i Oslo kommune i perioden 2008 – 2011.


Davina Talén er montessoripedagog fra St. Nicholas Training Centre for the Montessori Method of Education i London. Hun etablerte og har drevet Davinas barnehage i Oslo i 23 år. Hun har også nylig utviklet observasjonsskjemaet By barnet opp til dans sammen med forskerne Jan Mossige og Ernst Ottem fra Bredtvedt kompetansesenter. Davina var også i mange år engasjert i arbeidet for dyslektikere i Norge og var den første mottaker av Dysleksiforbundets dysleksipris, som utdeles annethvert år.